Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

Kayıt Şartları

Kayıt ve Şartları dikkatli bir şekilde okumanızı rica ederiz. Web sitesine (“Site”) erişiminizde ve siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Kayıt ve Şartlar uygulanacaktır. BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ. Bu Siteyi ve/veya Sitede belirtilen hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Kayıt ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

Kabul

Bu siteyi kullanmakla, BATIKENT YAPI SAN. TİC. ve LTD. ŞTİ. (“Firma”)’ye ait Park West Yaşam Merkezi (bundan sonra “Park West Yaşam Merkezi” şeklinde anılacaktır) Kayıt ve Şartlarını kabul etmiş oluyorsunuz. BU POLİTİKADA BELİRTİLENLERİ KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMAYINIZ. Bu politikanın şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden Park West Yaşam Merkezi’ne ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

TELİF HAKKI © Park West Yaşam Merkeziİ, TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Sitedeki sayfalar, sayfaları gösteren ekranlar, bu sayfa ve ekranlarda yayınlanan bilgi ve materyaller ve bunların düzenlenmesi ile ilgili telif hakları, aksi belirtilmediği sürece Park West Yaşam Merkezi’ne aittir.

 

Ticaret Markaları

Bu web sitesinde yayınlanan ticaret ve hizmet markaları, Park West Yaşam Merkezi’ne, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, müteahhitlerine ve/veya yan kuruluşlarına aittir ve bu ticaret ve hizmet markaları ile ilgili tüm haklar saklıdır.

 

Bilgi ve Materyallerin Kullanımı

Bu sayfalarda yayınlanan gerek bilgi ve materyaller gerekse kayıt ve şartlar ve tanımlamalar değişikliğe tabidir. Ürün ve hizmetler, her coğrafi bölgede mevcut olmayabilir. Park West Yaşam Merkezi, belirli ürün ve hizmetler için uygun olup olmadığınızı, yapacağı son tespit ve kabulle belirleyecektir.

 

Taahhütte Bulunulmadığı

Metin, şekil, link ve diğer unsurlar dahil olmak üzere bu sitede yer alan tüm bilgi ve materyaller “olduğu gibi”, “mevcut haliyle” sunulmaktadır. Park West Yaşam Merkezi, bu bilgi ve materyallerin doğruluğu, yeterliliği ya da tamlığı ile ilgili herhangi bir taahhütte bulunmamakta ve burada yer alan hatalar veya ihmallerle ilgili sorumlulukları açık bir şekilde reddetmektedir. Üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet hakkı, ticari amaçlarla kullanım, belirli bir amaca uygunluk, virüs yer almamasına ilişkin taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilgi ya da materyallerle ilgili herhangi bir zımni, sarih ya da hukuki bir taahhütte bulunulmamaktadır.

 

Sorumluluğun Reddi

Park West Yaşam Merkezi, bu site ya da bu sitenin kullanılması, veya herhangi bir tarafın bu siteyi kullanamaması veya sitenin içeriğine duyulan güven, ya da herhangi bir performans arızası, sitenin çalışması ya da bilgilerin iletilmesinde hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme ya da arıza olması, virüs veya hat veya sistem arızası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan, doğrudan ya da dolaylı, özel, arızi ya da bir olay sonucu oluşan zarar, ziyan veya masraflar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, meydana gelecek zararlardan hiçbir surette, Park West Yaşam Merkezi’ne ya da temsilcilerine söz konusu zarar, ziyan veya masrafların oluşabileceği bildirilmiş olsa bile sorumlu tutulmayacaktır; diğer internet kaynakları ile kurulan hiper bağlantıların riskleri tarafınıza aittir; Park West Yaşam Merkezi, bu kaynakların içeriğini ve doğruluğunu, bu kaynaklarda belirtilen görüşleri ve bu kaynaklarda yer alan diğer linkleri araştırmak, doğrulamak, izlemek ya da onaylamakla yükümlü değildir. Bu Sorumluluğun Reddi maddesi, kanunların müsaade ettiği azami ölçüde uygulanacaktır.

 

Sunulan Bilgiler

Bu site üzerinden Park West Yaşam Merkezi’ne sunduğunuz tüm bilgiler, Park West Yaşam Merkezi’ne aittir ve Park West Yaşam Merkezi’nin mülkiyeti altında kalacaktır; Park West Yaşam Merkezi, site ziyaretçilerinin bu site üzerinden Park West Yaşam Merkezi’ne sağlayacağı bilgilerde yer alan fikirleri, kavramları, know-how veya teknikleri herhangi bir amaca yönelik olarak kullanabilecektir. Park West Yaşam Merkezi’nin kabul ettiği, ya da başka bir şekilde özellikle mutabık kalınan, ya da kanunların gerekli kıldığı haller dışında, Park West Yaşam Merkezi, sunulan bilgilerle ilgili olarak herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

 

Değişiklikler

İşbu bildirimin kayıt ve şartları herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilir.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu web sitesine girmekle ve bu sitede sunulan olanakları, ürünleri ve hizmetleri almakla, siteye erişiminiz ve söz konusu olanakların, ürünlerin ve hizmetlerin sağlanması ile ilgili hususların Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacağını ve bu konuda münhasıran Eskişehir Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.