6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Dilekçesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU DİLEKÇESİ